Salesperience

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Salesperience.nl

Laatst bijgewerkt op 04-04-2023

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website Salesperience.nl (“de website”). Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

  1. Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, zijn eigendom van Salesperience.nl en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiĆ«ren, verspreiden, wijzigen, publiceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salesperience.nl.

  1. Gebruik van de website

U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U mag geen inhoud plaatsen of verzenden die onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins aanstootgevend is of die inbreuk maakt op de rechten van derden. U mag de website niet gebruiken voor spamming, phishing, hacking of andere illegale activiteiten.

  1. Aansprakelijkheid

Salesperience.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade. Salesperience.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen.

  1. Wijzigingen

Salesperience.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op de website.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  1. Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@salesperience.nl.